Συνεργάτες

Εδώ καταχωρούν εντολές παραγγελίας οι πωλητές.

Πλήρης περιγραφή γραπτού μηνύματος πελάτη.